Jan Kassies - Vroomshoop

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Jan Kassies

verhalen

Volksdansen of de Gereformeerde jeugd in de 60er jaren
door Jan Kassies
Het oude Irene is aan vernieuwing toe. Er moet wat komen voor de jeugd. Het nieuwe MCC past niet voor de gereformeerde jeugd. Om in samenwerking met de gemeente Den Ham een nieuw gebouw te plaatsen is een paar stappen te ver. het MCC moet het maar op eigen kracht doen. De stichting Jeugdzorg in het oude café Brinkman is niet zoals “wij” jeugdzorg zien. Een eigen gebouw. "In isolement ligt onze kracht", zei Groen van Prinsterer.
Het is een prachtig gebouw. De recreatiezaal, we zouden  nu zeggen het café, ziet er modern uit. In het midden staat een biljart. Het gezagsgetrouwe deel van de gereformeerde jeugd is er weg van. Biljarten, zonder naar een café te gaan, is geweldig. Vijf over rood! We proberen dan ook snel de caramboles te maken.

Knapenclub
De knapenclub in het oude Irene aan de Hammerstraat is een belevenis. Als je het oude Irene binnenkomt dan zie je links en rechts een kale vergaderzaal met een kachel. Verder is er een grote zaal die in tweeën gedeeld kan worden. In de grote zaal wordt het kerstfeest van de clubs gevierd, is de uitvoering van LOVA en worden bruiloften gehouden. Soms is er een bazaar. Je kunt dan touwtjestrekken, grabbelen en schieten. Voor het schieten komt altijd van der Wal uit Tubbergen aan het eind van de drie avonden om de prijs weg te halen. Hij is een geweldige schutter. Hij draagt  een lange leren jas en schiet onverstoorbaar. Hij is altijd de winnaar!
De familie de Vries beheert het gebouw en zorgt voor de koffie. Mient de Vries is algemeen bekend in Vroomshoop. Hij haalt ook het geld op voor de stroom. Het is leuk in dat oude gebouw.
Tijdens een van de knapenclub bijeenkomsten verplaatsten we de kachel naar het andere einde van de zaal. De rook golft naar buiten. Niet altijd zijn we even aardig voor de leiders.
Het gaat er officieel aan toe. We hebben een volwassen leiders, Marinus de Groot, Kolkman van het Ziekenfonds, Bosch (eerst RouwBosch, later TrouwBosch of was het omgekeerd?). We beginnen uiteraard met gebed en dan worden de notulen van de vorige vergadering voorgelezen. Om beurten moeten we die maken. Het is vaak een korte opeenvolging van een aantal feitjes, maar goed….
Daarna heeft iemand een inleiding gemaakt over een bijbels onderwerp. Dat is moeilijk! De kinderbijbel wordt heel vaak als bron gebruikt, gewoon overgeschreven dus. We luisteren soms als volleerde dominees en soms als ondeugende jongens. Je kunt ook vragen stellen, maar daar komt niet zoveel van terecht.
Het leukste is de pauze, we gaan dan even naar buiten! En dan is iets leuks. Ik herinner me eigenlijk niets leuks. Het is een spelletje of voorlezen of een quiz. Bijbelse namen met B, of plaatsnamen met een W.
Het jaarlijkse uitstapje is prachtig. Die ene keer gingen we naar Gaasterland. Een opwindende bestemming. Ik zag er naar uit. Die morgen werd ik wakker en zag de bus over de overweg bij de Flierdijk voorbijrijden. Ik had me verslapen. In paniek kleedde ik me aan, graaide mijn al klaargemaakte broodjes en rende naar buiten….. en daar kwam de bus, ze kwamen me halen! Ik was gelukkig! Op weg naar Gaasterland!

Jongelingsvereniging
Als je van de meisjesclub of de knapenclub af kwam, ging je naar de Meisjesvereniging of de Jongelingsvereniging. Het frivole van de meisjesclub en de  knapenclub was dan voorbij.
De jongelingsvereniging is formeler. Jongelingen tot zo’n 30 jaar zijn lid van deze club.
Jacob Hekman is de voorzitter. Zelfde laken een pak! Gebed, notulen, bijbels onderwerp, pauze, maatschappelijk onderwerp. Na de pauze beginnen we met het zingen van het Bondslied:  “Op broeders, op, gezongen van moed en trouw en kracht, verblijd en ongedwongen wordt Gode dank gebracht…...”

GJV
De Jongelingsvereniging en de Meisjesvereniging waren al opgaan in de Gereformeerde Jeugd Vereniging, de GJV. De nieuwe tijd was aangebroken. De zestiger jaren doen hun intrede in Gereformeerd Vroomshoop.
Jammer aan de ene kant want de Jongelingsvereniging en de Meisjesverenging hadden toch wel wat.
Er is zelfs enige tijd een discussie of er een “intellectuele” afdeling en een “gewone” afdeling van de GJV moest komen. Sommige leden willen op een “hoger” niveau discussiëren. Echt ongelofelijk! Gelukkig is dat niet doorgegaan.
De bondsdagen zijn op hemelvaartsdag. Met de bus er naar toe met de verenigingen uit de omliggende plaatsen. Alles heeft een hoger doel, maar heel belangrijk is de ontmoeting van de sekses!

Irene
En dan vermaak in het nieuwe Irene. Biljarten! We zijn verbaasd dat heel wat ouderlingen een aardig balletje kunnen stoten. Waar hadden ze dat geleerd? In het oude Irene stond geen biljart.
Volksdansen…… De kerkenraad moet er aan te pas komen om toestemming te geven. OK, David danste voor de ark, maar dat was heel anders. We proberen allerlei argumenten voor te vinden. Gelukkig het gaat door!
Een kerkenraadslid komt poolshoogte nemen. Het is Bolhuis en hij spreekt de historische woorden: “Volksdansen kan wel, maar dan zouden meisjes met meisjes en jongens met jongens moeten dansen.”
Verder zijn er de clubs die hun bijeenkomsten in de kelder hadden. Op de eerste verdieping is de bibliotheek. Open op zaterdagavond. Ik ben een trouwe bezoeker, tot de plattelandsbibliotheek in een klein houten gebouwtje achter “Ons Centrum” (wij zeiden “Hun Centrum) opent. Ik ben lid nummer 59! Al die prachtige boeken over Egypte en Griekenland.
In Irene gebeurt toch wel veel. Toneelopvoering van de vereniging TV18-80. Jaarvergaderingen van de clubs. De politieke vergaderingen van de ARP. De Arjos (ARP jongeren) vergadert er ook. De catechisaties worden er ook gehouden. Je moet de zondagen uit de catechismus leren. Zo deed dominee Heersink het. Uit je hoofd!


 
Copyright 2016. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu